www.qrck.net > 单车中文谐音

单车中文谐音

如果不加些字的话会被系统判定为乱码屏蔽 所以加些中文占位, 谐音在下面 十 所以加些中文占位, 谐音在下面 九 所以加些中文占位, 谐音在下面 八 所以加些中文占位, 谐音在下面 七 所以加些中文占位, 谐音在下面 六 所以加些中文占位, 谐音在下面...

ba you ba you ga sei wo zi dou 不要不要假设我知道 ya cei ya cei ya dou si wei wo yi zuo一切一切也都是为我而做 wei he zei mo wei dai yu ci gan guo ba dou为何这么伟大 如此感觉不 ba sui ya gui dei ai you duo hou 不说一句的爱有多好...

唔好唔好假设我知道 一切一切都系为我而做 点解咁伟大 如此感觉不到 唔讲一句嘅爱有几好? 只有一次记得真系接触到... 踩住单车嘅我地俩个 怀紧贴背嘅拥抱 难离难舍想抱紧D 茫茫人生好似荒野 好似孩儿可以伏于爸爸嘅肩膊 边个要落车 难离难舍总...

奔you奔you嘎企哦机兜, 吖猜吖猜野都系歪哦一邹, 歪喝街摸外呆, 鱼期咁够奔兜, 奔虚吖够嘚暧妖(拼音do)吼, 机妖吖期嘅得塞睉机抽兜, k住单切嘚哦梁, why跟体背嘅拥剖, 难嘞难些想抱紧谢, 茫茫人海好似荒野 , 鱼还遗伏于粑粑滴肩膀 谁...

ba you ba you ga sei wo zi dou 不要不要假设我知道 ya cei ya cei ya dou si wei wo yi zuo一切一切也都是为我而做 wei he zei mo wei dai yu ci gan guo ba dou为何这么伟大 如此感觉不 ba sui ya gui dei ai you duo hou 不说一句的爱有多好...

ba you ba you ga sei wo zi dou 不要不要假设我知道 ya cei ya cei ya dou si wei wo yi zuo一切一切也都是为我而做 wei he zei mo wei dai yu ci gan guo ba dou为何这么伟大 如此感觉不 ba sui ya gui dei ai you duo hou 不说一句的爱有多好...

因为粤语的语音构成和普通话的语音构成不一样,大多数粤语读音在普通话里是没有同音字的,所以客观情况决定了"谐音歌词"是根本不可能做到100%真正谐音的。如果您想100%跟粤语发音一致,请花专门的时间跟精力去系统的学习粤语这一门语言。

如果不加些字的话会被系统判定为乱码屏蔽 所以加些中文占位, 谐音在下面 十 所以加些中文占位, 谐音在下面 九 所以加些中文占位, 谐音在下面 八 所以加些中文占位, 谐音在下面 七 所以加些中文占位, 谐音在下面 六 所以加些中文占位, 谐音在下面...

ba you ba you ga sei wo zi dou 不要不要假设我知道 ya cei ya cei ya dou si wei wo yi zuo一切一切也都是为我而做 wei he zei mo wei dai yu ci gan guo ba dou为何这么伟大 如此感觉不 ba sui ya gui dei ai you duo hou 不说一句的爱有多好...

上面音译的粤语拼音版本确实很不错,但是并不是所有的人都看明白呀!毕竟粤语的拼音字母组成跟普通话的还是有差异的,所以看谐音汉字还是方便一些,虽然不是那么标准。

网站地图

All rights reserved Powered by www.qrck.net

copyright ©right 2010-2021。
www.qrck.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com